News.bg предоставя актуални новини от страната и чужбина, анализи, коментари и интервюта. Обхваща всички актуални и интересни теми от обществения, политически и икономически, живот.

News.bg новини, анализи, коментари - 24 часа всеки ден, за да бъде аудиторията информирана за събитията по света и в страната. Неуморният редакторски и журналистически екип търси новините на деня, за да ги представи преди всички.

News.bg е първият български информационен сайт, основан на 1 ноември 1998 година и официално стартиран на 10 ноември 1998 г. в Интернет. News.bg се отличава с бързина на публикуване на новини, търсене на всички гледни точки, специална рубрика за коментари и анализи, видео материали от мястото на събитието.

В news.bg любопитния читател ще намери - новини от икономическия, политически и обществен живот, но и ще научи най-новото в спорта и най-любопитното от светския живот не само в България, а и по света.

Вижте сайта