Протокол от извънредното общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД 15.02.2024г.

Покана за извънредно общо събрание на акционерите 15.02.2024г.

Уведомление за дялово участие ПОК СЪГЛАСИЕ АД