Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за първото тримесечие на 2024г.

Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

Уведомление на основание чл. 114а 07.05.2024

Уведомление за финансово състояние за първото тримесечие на 2024г.

Уведомление на основание чл. 114а 12.04.2024

Уведомление на основание чл. 114а 08.04.2024

Уведомление на основание чл. 114а 12.03.2024

Уведомление за удължаване на процедура по обратно изкупуване на собствени акции от 08.03.2024г

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД 15.02.2024г.

Покана за извънредно общо събрание на акционерите 15.02.2024г.

Уведомление за дялово участие ПОК СЪГЛАСИЕ АД