Иво Любомиров Апостолов

Председател на Съвета на директорите

Икономист - завършил УНСС специалност "счетоводство и контрол" през 2005г. притежаващ опит в сферата на счетоводството, финансовия одит, финансовото управление и технологии.

 

Георги Лъчезаров Минев

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Журналист - завършил бакалавърска степен в УНСС специалност "Журналистика и масмедии" и магистърска степен в СУ специалност "Политически мениджмънт".

 

Нели Славейкова Славова

Член на Съвета на директорите

ПиАр - завършила магистърска степен в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Връзки с обществеността", притежаваща солиден опит в сферата на търговските преговори и продажби.

Дружеството се представлява от Георги Лъчезаров Минев и Иво Любомиров Апостолов заедно.