Уведомление за назначаване на нов съвет на директорите

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите

Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД