Корпоративната мисия на „Уеб Медия Груп" АД е да изгради група от национално значими медии в интернет пространството и да поддържа дългосрочно и устойчиво развитие в управлението на капитала с цел увеличаване на стойността на акциите и дохода на една акция за своите акционери.