Главен редактор:
Елена Коцева

Редактори:
1113, София
ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20
телефон: 028164312
е-mail: office@news.bg