Устав на "Уеб Медия Груп" АД - 10 Април 2023 година

Устав на "Уеб Медия Груп" АД - 30 Март 2022 година

Устав на "Уеб Медия Груп" АД - 19 Февруари 2020 година

Устав на "Уеб Медия Груп" АД - 29 юни 2018 година

Устав на "Уеб Медия Груп" АД - 03 декември 2014 година

Устав на "Уеб Медия Груп" АД - 23 юни 2014 година

Устав на "Уеб Медия Груп" АД - 29 юни 2009 година