„Уеб Медия Груп" АД е учредено на 09.02.2005 година. 

Дружеството е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд под фирмено дело № 2314 от 08.03.2005 година, партида №91440, том 1184, рег. 1, стр. 127, ЕИК по БУЛСТАТ: 131387286.

През пролетта на 2005 година „Уеб Медия Груп" АД увеличи капитала си със 710 000 бр. акции.

През септември 2005 година КФН вписа WMG като публично дружество в регистъра си.

През октомври 2005 година екип на "Уеб Медия Груп"АД завърши задание за работа на дружеството до края на 2007 година.

През декември 2005 година след проведен търг компанията сключи договор с фирмата Netage Solutions за изработка на цялостното софтуерно решение.

През март 2006 година беше завършено изграждането на новия нюзрум на компанията.

През април 2006 година завърши първият етап от изграждането на цялостното софтуерно решение - система за управление на съдържанието на всички медии от проекта на компанията.

През същия месец бе завършен редизайна на topsport.bg и бе осъществена миграция на базите на стария сайт върху новата платформа.

През май 2006 година "Уеб Медия Груп" АД стана пълноправен член на Българската уеб асоциация.

През юни 2006 година бе завършен редизайна на news.bg и бе осъществена миграция на базите на стария сайт върху новата платформа.

През септември завърши работа по изграждането на нов новинарски сайт с подчертано икономическа насоченост - money.bg.

През есента на 2006 г. компанията се включи в програмата i-mode на Глобул.

През ноември 2006 година "Уеб Медия Груп" АД спечели три първи награди на престжния конкурс БГ САЙТ със сайтовете си news.bg, topsport.bg и money.bg.

Към края на декември завърши работата по изграждането на англоезичен сайт за новини от България - политика, икономика, култура, спорт и др.

През март 2007 година "Уеб Медия Груп" АД стартира Vsi4ko.bg - универсален сайт за безплатни и платени обяви.