Съобщение за публично предлагане (съобщение по чл.89Т, АЛ. 1 И 2 от ЗППЦК) - 20.12.2021

ПРОСПЕКТ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД: Документ за предлаганите ценни книжа, Регистрационен документ, Резюме, Декларации - 20.12.2021

Уведомление за вписване увеличението на капитала 15.12.2014

Уведомление за вписване увеличението на капитала 07.04.2022

Съобщение за приключила подписка за увеличаване капитала - 02.12.2014

Съобщение за приключила подписка за увеличаване капитала - 30.03.2022

Съобщение за публично предлагане (съобщение по чл.92A от ЗППЦК) - 11.10.2014

Проспект за публично предлагане на акции: Документ за предлаганите ценни книжа, Регистрационен документ, Резюме, Декларации - 11.10.2014

Актуализиран регистрационен документ - 31.12.2006 г.