Счетоводство

1113, София
ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20
Телефон: + 359 2 816 43 20
E-mail: office@wmg.bg

Юридически отдел

1113, София
ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20
E-mail: office@wmg.bg

Отдел "Човешки ресурси"

1113, София
ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20
Телефон: + 359 2 816 43 09
E-mail: office@wmg.bg

Отдел "Техническа поддръжка"

1113, София
ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20
E-mail: admin@news.bg