Уведомление за решение на Съвета на директорите

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 25.02.2019