Консолидиран шестмесечен финансов отчет за 2019г.

Уведомление за решение на Съвета на директорите

Шестмесечен отчет за 2019г.

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2019г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

Междинен отчет за първото тримесечие на 2019г.

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 24.04.2019

Уведомление за решение на Съвета на директорите

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 25.02.2019