Уведомяваме Ви, че на 23.06.2021г. в търговския регистър към Агенцията по Вписванията беше вписан договор за покупко-продажба на дружествени дялове, съгласно който "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД придоби възмездно на 23.06.2021г. притежаваните от "Додо филм" ООД  дружествени дялове, представляващи 100% от капитала на "РАДИО СТАНЦИЯ" EООД, ЕИК 201446801. С оглед на това, от момента на изповядване на сделката, "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД е едноличен собственик на капитала на "РАДИО СТАНЦИЯ" EООД, ЕИК 201446801.

Пълният текст на уведомлението към КФН и БФБ може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2021г., както и от сайта www.fininfo.news.bg и www.infostock.bg.