Във връзка със сключен договор на 16.06.2021г. между "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД и "Додо филм" ООД, Ви уведомяваме за придобити 6 000 /шест хиляди/ дяла  представляващи 100 % от капитала на "РАДИО СТАНЦИЯ" EООД  за обща стойност  от 20 000 /двадесет хиляди/ лева.

Пълният текст на уведомлението към КФН и БФБ може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2021г., както и от сайта www.fininfo.news.bg и www.infostock.bg.