На основание чл 180 от ИК "Уеб Медия Груп" като доставчик на медийни услуги обявява на интернет страницата си договорите, сключени във връзка с провеждането на Местни избори 2019, 27.10.2019г. в Република България.

В прикачените файлове по-долу се намира информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.

Последно обновяване на информацията: 23.10.2019.

Договор с ПП "Възраждане"

Договор с ПП "МИР"

Анекс с ПП "МИР"

Договор с ПП "Движение България на гражданите"

Договор с ПП "ВМРО-БНД"