Ноември приключи като най-успешният за сайтовете на Web Media Group от гледна точка уникални потребители. Според данните на Quantcast, четирите сайта на групата достигат до 1,3 милиона уникални потребителя в България и 1,5 милиона уникални потребителя за цял свят.

News.bg достига до над 745 хиляди уникални в България и над 892 хиляди глобално. Над половината потребители от България през ноември са влизали в сайта през мобилно устройство (телефон или таблет), като техния брой надхвърля 392 хиляди. Потребителите от България през стационарни компютри и телефони са над 353 хиляди.

В другите сайтове ситуацията е аналогична, мобилните потребители вече трайно надхвърлят тези на компютри. Наблюдава се и ясна тенденция да се изравнява и броя на посещенията през мобилни и стационарни устройства.

Детайлна статистика за сайтовете на Web Media Group, включително демографски данни са налични в Quantcast:

Друг важен признак е продължаващата тенденция за намаляване на дела на импресиите, които са с активиран AdBlock. През ноември те падат под 5% за topsport.bg и lifestyle.bg и малко над 5% за news.bg и money.bg. Тези стойности са наполовина по-ниски в сравнение с май 2016 и три пъти по-ниски спрямо ноември 2015.

Уеб Медия Груп продължава активно да работи в посока стимулиране на потребителите да изключват AdBlock в сайтовете на групата.