Информация относно договорите с политически партии и инициативни комитети свързани с провеждането на избори за членове на Европейски парламент, 26 май 2019г.

В прикачените файлове се намира информация за договорите сключени между "Уеб Медия Груп" и политически партии, коалиции, инициативни комитети и техни рекламни агенции, относно реклама свързана с провеждането на избори за членове на Европейски парламент в РБългария на 26 май 2019г.

Последно обновяване на информацията: 08.05.2019.

Договор с ПП "Възраждане"

Договор с ПП "Движение Да България"

Договор с ПП "ВМРО-БНД"

Договор с Медия Планинг Груп ООД за изпълнението на рекламна кампания на ПП "Воля"

Договор с ПП "Движение 21"