В прикаченият файл се намира информация за договорите сключени между "Уеб Медия Груп" и политически партии, коалиции, инициативни комитети и техни рекламни агенции, относно реклама свързана с предизборната кампания за президентски избори 2016 година.

Последно обновяване на информацията: 10.10.2016.

Свалете файла