На 22.12.2023г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомления по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014

Документите може да бъде изтеглени от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2023г. както и от сайта www.infostock.bg.