Предвид заповедта на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. Ви уведомяваме, че ако този срок не бъде удължен индивидуалния одитиран годишни финансов отчет на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД за финансовата 2019 г. ще бъде публикуван до 30.06.2020 г.

В случай, че извънредното положение бъде продължено и след 12.04.2020 г., като това възпрепятства възстановяването на нормалната дейност на дружеството, е възможно да поискаме допълнително удължаване на срока за обявяване на отчета и това е допустимо и предвидено в законодателството.

Пълният текст на уведомлението към КФН и БФБ може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2019г., както и от сайта www.fininfo.news.bg и www.infostock.bg.

Срокът за обявяване на Годишния финансов отчет на "Уеб Медия Груп" АД се удължава до 31.07.2020  

Пълният текст на новото уведомление към КФН и БФБ може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2019г., както и от сайта www.fininfo.news.bg и www.infostock.bg.