Уведомление за удължаване на процедура по обратно изкупуване на собствени акции от 08.03.2024г.,съгласно решение на Общото събрание на акционерите на Уеб Медия Груп АД, проведено на 07.03.2024 година

Уведомлението може да бъде изтеглено от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2024г. както и от сайта www.infostock.bg.