Уведомяваме Ви, че считано от 02.08.2021г. регулираната информация по чл.100т, ал.3 от ЗППЦК ще бъде публикувана на сайта www.infostock.bg.

Пълният текст на уведомлението може да бъде намерен в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2021г., както и от сайта infostock.bg.