Уведомяваме Ви, че "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД , е прехвърлила 100% от дяловото си участие в "РАДИО СТАНЦИЯ" EООД, ЕИК 201446801, като продаде на "Инвестор.бг" АД, 6 000 /шест хиляди/ дяла всеки с номинална стойност от 10 /десет/ лева и с обща номинална стойност от 60 000лв, представляващи 100 % от капитала на "РАДИО СТАНЦИЯ" EООД, ЕИК 201446801, при продажна цена от 21 000лв.

Уведомлението може да бъде изтеглено от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2023г. както и от сайта www.infostock.bg.