С вписване от 01.11.2019 по партидата на "Уеб Медия Груп" АД в Търговския регистър към агенцията по вписванията са обявени промени: назначаване на прокурист и промяна в начина на представителството.

Пълния текст на уведомлението може да намерите на Инвеститори - Регулирана информация - 2019г., както и на сайта www.fininfo.news.bg и www.infostock.bg.