На 08.01.2024г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление за промяна в дялово участие на акционер

Уведомлението може да бъде изтеглено от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2024г. както и от сайта www.infostock.bg.