Във връзка с вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията  увеличението размера на капитала,  който "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД  притежава в Уолфстон Студио ООД ЕИК 207438569 и с включване на нов съдружник "УОЛФСБЕЙН ФИЛМС" ЕООД ЕИК 206802322, Ви уведомяваме, че дружеството "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, не попада по отношение на "Уолфстон Студио" ООД,  в определението на параграф 1, т.14 от Допълнителните разпоредби  на  ЗППЦК.

Уведомлението може да бъде изтеглено от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2023г. както и от сайта www.infostock.bg.