На 29.05.2023г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014

Документа може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2023г. както и от сайта www.infostock.bg.