На 20.02.2018г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014

Документа може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2018г. както и от сайта www.fininfo.news.bg.