Уведомление на основание чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК за сключването на сделки по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК:

Документа може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2022г. както и от сайта www.infostock.bg.