На основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК, оповестяваме сключена сделка по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК с участие на заинтересовани лица.

Уведомлението може да бъде изтеглено от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2024г. както и от сайта www.infostock.bg.