На основание чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) оповестяваме при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК сключването на следната сделка по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Уведомлението може да бъде изтеглено от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2023г. както и от сайта www.infostock.bg.