Във връзка с вписване на 29.06.2023год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на учредено ново дъщерно дружество 100 % собственост на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, Ви уведомяваме, че на 29.06.2023г. е вписано дружеството Х КЛУБ ЕООД, ЕИК: 207438569 с едноличен собственик на капитала, "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД , ЕИК:131387286..

Пълният текст на уведомлението към КФН и БФБ може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2023г., както и от сайта www.infostock.bg.