Съветът на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите.

Събранието ще се проведе на 28.04.2017 г.в гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20 ет.10 от 11ч.

По искане на акционер по реда на чл.223а от ТЗ в дневния ред са вкючени допълнителни въпроси.

Актуализираните покана и материали за заседанието и образец на пълномощно за участие са достъпни в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2017г.

Актуализирана покана за общото събрание е достъпна и на сайта www.fininfo.news.bg.