Съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2023. в гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20 ет.10 от 11ч.

Поканата, материалите за заседанието и образец на пълномощно за участие могат да бъдат свалени от рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2023г. и на www.infostock.bg.

Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър (www.brra.bg) под номер 20230519132346. ЕИК на дружеството е 131387286.