Съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018г. в гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20 ет.10 от 11ч.

Поканата, материалите за заседанието и образец на пълномощно за участие могат да бъдат свалени от рубриката ЗA WMG - Регулирана информация - 2018г.

Поканата за общото събрание е достъпна и на сайта www.fininfo.news.bg.

Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър (www.brra.bg) под номер 20180526081323. ЕИК на дружеството е 131387286.