Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 27.06.2023г.

Пълният текст на протокола може да бъде видян в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2023г. и на www.infostock.bg.