Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 28.09.2020г.

Пълният текст на протокола може да бъде видян в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2020г., fininfo.news.bg и на www.infostock.bg.