Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 28.06.2019г.

Пълният текст на протокола може да бъде видян в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2019г.