Протокол и списък на присъствали акционери от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 27.06.2024г.

Пълният текст на протокола и списък на присъствали акционери може да бъде видян в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2024г. и на www.infostock.bg.