Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 30.06.2017г.

Пълният текст на протокола може да бъде видян в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2017г.