Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 27.10.2022.г.

Пълният текст на протокола може да бъде видян в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2022г. и на www.infostock.bg.