Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 19.02.2020г.

Пълният текст на протокола може да бъде видян в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2020г.