На 27.05.2021г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2020г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2020г. както и на сайта fininfo.news.bg и www.infostock.bg.