На 17.05.2021г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран годишен финансов отчет 2020г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2020г., както и на сайта fininfo.news.bg и, infostock.bg.