На 17.05.2021г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2021г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2021г., както и от сайта www.fininfo.news.bg и www.infostock.bg.