На 25.05.2018г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен отчет за дейността през първо тримесечие на 2018г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2018г., както и на сайта www.fininfo.news.bg.