На 28.02.2017г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен отчет за дейността през четвъртото тримесечие на 2016г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2016г., както и на сайта www.fininfo.news.bg.