На 27.05.2021г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен отчет за дейността през четвъртото тримесечие на 2020г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2020г., както и на сайта www.fininfo.news.bg и www.infostock.bg.