На 28.05.2021г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен финансов отчет за дейността през първо тримесечие на 2021г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2021г., както и на сайта www.fininfo.news.bg и на infostock.bg.