На 31.05.2018г. в "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД e постъпило уведомление за разкриване на дялово участие в дружеството от "Ню Уеб Маркет" АД

Пълният текст на уведомлението може да бъде намерен в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2018г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.