Подписката за увеличаване капитала на Уеб Медия Груп АД от 2 840 000лв. на 7 840 000лв. завърши успешно.

Предстои вписване увеличението на капитала в търговския регистър и публикуване на съобщението във infostock.bg.

Пълният текст на съобщението може да бъде намерено на Инвеститори - Регистрационен документ както и на сайта infostock.bg.